Grupa Suisse Légiste

Tradycja, zaufanie, jakość.

Jedyna pewna metoda prowadząca do sukcesu to poziom obsługi wykraczający poza oczekiwania.
I my w Suisse Légiste doskonale to wiemy.

~ Jerzy Mazurek CEO

O nas

Postanowieniem z dnia 9 maja 2017 roku  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydanego w sprawieo sygn. akt X Gu 664/17 zabezpieczył majątek Suisse Légiste Sp. z.o.o. siedzibąw Warszawie (dalej „Dłużnik”), poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad całością majątku Dłużnika, powierzając zarządcy przymusowemu Tycjanowi Saltarskiemu prawo wykonywania zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i przekraczających zwykły zarząd.
Zarządca Przymusowy informuje, iż na mocy rzeczonego postanowienia zostały odebrane kompetencje Zarządu osobom ujawnionym w KRS . We wszystkich sprawach dotyczących Dłużnika należy kontaktować się z Kancelarią Zarządcy Przymusowego pod nr telefonu: (22) 749 16 55 lub pod adresem e-mali: kancelaria@saltarski.com.
Treść postanowienia jest dostępna na stronie internetowej Zarządcy Przymusowego: www.saltarski.com w zakładce druki do pobrania.   

 

Suisse Légiste to profesjonalna firma windykacyjna, ciesząca się od roku 2011 najwyższym zaufaniem Klientów, którzy doceniają nas za niestandardowe i indywidualne podejście, wysoką skuteczność oraz pełne zaangażowanie w zlecone sprawy. W chwili obecnej Suisse Légiste tworzy Grupę spółek, których specjalizacją jest windykacja wierzytelności (profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami), skup wierzytelności masowych oraz obsługa prawna. Swoje wierzytelności powierzają nam między innymi przedsiębiorstwa sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i finansowego, takie jak: Banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe oraz firmy sprzedające towary w systemie ratalnym, a także przedsiębiorstwa produkcyjne, transportowe oraz zajmujące się sprzedażą hurtową.

Nasz biznes oparliśmy na prostej zasadzie, pracujemy tak, aby zaspokoić potrzeby naszych Klientów.

Grupa Suisse Légiste

logo-1
 

Oferta

energia
Sektor Energetyczny
finanse
Sektor finansowy
przemysl
Przemysł
telekomunikacja
Sektor telekomunikacyjny
sprzedaz
Sprzedaż hurtowa

Krajowa Giełda Wierzytelności

dlużnicy.info.pl

 

KGW dluznicy.info.pl to jedna z największych prywatnych giełd wierzytelności w Polsce. Dłużnik, który został zgłoszony do Krajowej Giełdy Wierzytelności dluznicy.info.pl pozostanie na niej, aż do chwili całkowitej spłaty zadłużenia. Opublikowane informacje gospodarcze są ogólnodostępne i mogą mieć bezpośredni wpływ na wiarygodność dłużnika oraz na postrzeganie jego osoby w społeczeństwie. W celu zgłoszenia dłużnika należy przejść do Giełdy.

Zainwestuj w portfele wierzytelności.

Dobre i stabilne wyniki to nie przypadek.
Uzyskaj już dziś najwyższy zwrot z kapitału przy możliwie najniższym ryzyku rynkowym.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newlettera

Kariera

Grupa Suisse Légiste poszukuje osób ambitnych, pracowitych, chcących osiągnąć sukces. Wyznaczamy nowe kierunki windykacji, odmieniamy branżę poprzez najwyższy poziom obsługi i innowacyjne rozwiązania. W dużym tempie zdobywamy rynek a naszymi klientami są najwięksi przedstawiciele głównych sektorów gospodarki, mamy aspiracje bycia liderem w zakresie usług windykacyjnych i prawnych i z wielką determinacją ten cel realizujemy. Dołącz do najlepszych.

Klienci

 

„Wspaniałe firmy podejmują ryzyko, ale nie każde. Ryzyko musi być podejmowane w interesie Klienta. Nasze jedyne zadanie polega na tym, by zapewnić Klientowi sukces.”

~ Jerzy Mazurek CEO

 

Nasi Klienci to polskie i zagraniczne firmy generujące wierzytelności masowe, których klientami są zarówno osoby fizyczne jak i biznes. Naszymi Klientami są liderzy w swoich branżach, kluczowi reprezentanci głównych sektorów gospodarki. Z usług Grupy Suisse Légiste korzystają najwięksi przedstawiciele sektora energetycznego, chemicznego, bankowego, spożywczego i finansowego, w tym największe w Polsce zakłady ubezpieczeniowe, firmy pożyczkowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, firmy sprzedające towary w systemie ratalnym, a także firmy budowlane, produkcyjne, telekomunikacyjne oraz instytucje państwowe i samorządowe. Słowem wszyscy ci, którzy ponad wszystko cenią sobie jakość, biznesową kulturę, zaufanie oraz nowoczesność. Suisse Légiste dzięki najwyższej jakości świadczonych usług, całkowitej customizacji procesów windykacyjnych oraz zdobytemu doświadczeniu osiąga bardzo wysoką skuteczność. Suisse Légiste cieszy się coraz wyższym zaufaniem wśród Klientów, czego najlepszym świadectwem jest rosnąca liczba Klientów kluczowych oraz wystawiane nam referencje (dostępne na życzenie).

Na sukces ten bardzo istotny wpływ mają również nasi Pracownicy, którzy stanowią wykwalikowany zespół najwyższej klasy profesjonalistów. Działamy w branży finansowej, a w branży tej najważniejsi są ludzie, gdyż to oni tworzą wspaniałą firmę, jaką jest Suisse Légiste.